Elektromagnetická interakcia hmotných objektov

Elektromagnetická interakcia (hmotných objektov) je interakcia medzi hmotnými objektami s elektrickým nábojom alebo magnetickým momentom, ktorá podmieňuje existenciu príťažlivých síl a odpudivých síl medzi týmito objektami; táto interakcia sa uplatňuje tak medzi mikroobjektami, ako aj medzi makroobjektami.

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.