Magnetický dipólový moment je vektorová veličina charakterizujúca zdroje magnetického poľa. Magnetický moment je základná veličina vektorovej povahy charakterizujúca magnetické vlastnosti elementárnych častíc, atómov, zmagnetizovaných telies, ale aj uzavretých vodičov (cievok) s elektrickými prúdmi; veľkosť magnetického momentu sa rovná podielu maximálneho momentu sily pôsobiaceho v magnetickom poli na objekt s magnetickým momentom a magnetickej indukcie tohto poľa.

Elektromagnetizmus
Elektrina · Magnetizmus
Elektrostatika
Elektrický náboj
Coulombov zákon
Elektrické pole
Gaussov zákon
Elektrický potenciál
Magnetostatika
Ampérov zákon
Magnetické pole
Magnetický moment
Elektrodynamika
Elektrický prúd
Lorentzova sila
Elektromotorické napätie
Elektromagnetická indukcia
Faradayov zákon elmag. indukcie
Lenzov zákon
Posuvný prúd
Maxwellove rovnice
Elektromagnetické pole
Elektromagnetické žiarenie
Elektrický obvod
Elektrická vodivosť
Elektrický odpor
Elektrická kapacita
Elektrická indukčnosť
Elektrická impedancia
Elektrická rezonancia

Magnetický dipólový moment rovinnej prúdovej slučky

upraviť

Pre jeho veľkosť platí:
m=IS
kde I je prúd a S je obsah slučky. Orientáciu vektora určíme pomocou Ampérovho pravidla pravej ruky.

Niekedy sa používa aj tzv. Coulombov magnetický moment definovaný vzťahom
m = μ0IS
kde μ 0 je permeabilita vákua.

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.