Otvoriť hlavné menu

Elektrická vodivosť

fyzikálna veličina, ktorá vyjadruje schopnosť vodiča viesť elektrický prúd

OznačovanieUpraviť

VýpočetUpraviť

Elektrická vodivosť je definovaná vzťahom

 ,

kde I je elektrický prúd pretekajúci vodičom a U je elektrické napätie na koncoch vodiča.


Elektrickú vodivosť G je možné vypočítať z vlastností vodiča podľa vzťahu:

 ,

kde σ je konduktivita látky, S je obsah prierezu vodiča a l je dĺžka vodiča.

VlastnostiUpraviť

Elektrická vodivosť je prevrátená hodnota elektrického odporu  , tzn.

 


Elektrická vodivosť sa vo všeobecnosti udáva v jednotkách siemens (značka S).