Lorentzova sila

sila pôsobiaca na náboj alebo vodič v elektromagnetickom poli

Lorentzova sila je sila pôsobiaca na náboj alebo vodič v elektromagnetickom poli. Alebo taktiež superpozícia elektrickej a magnetickej sily.

Elektromagnetizmus
Elektrina · Magnetizmus
Elektrostatika
Elektrický náboj
Coulombov zákon
Elektrické pole
Gaussov zákon
Elektrický potenciál
Magnetostatika
Ampérov zákon
Magnetické pole
Magnetický moment
Elektrodynamika
Elektrický prúd
Lorentzova sila
Elektromotorické napätie
Elektromagnetická indukcia
Faradayov zákon elmag. indukcie
Lenzov zákon
Posuvný prúd
Maxwellove rovnice
Elektromagnetické pole
Elektromagnetické žiarenie
Elektrický obvod
Elektrická vodivosť
Elektrický odpor
Elektrická kapacita
Elektrická indukčnosť
Elektrická impedancia
Elektrická rezonancia

Bežne sa sa však ako Lorentzova sila označuje len príspevok magnetickej sily:

Rozdelenie magnetických a elektrických príspevkov závisí od vztažnej sústavy. Pri správne zvolenej vzťažnej sústave možno silu elektrického poľa zanedbať.