Eliptická galaxia je typ galaxie v Hubblovej schéme, charakterizovaný nasledovnými fyzikálnymi vlastnosťami:

Gigantická eliptická galaxia NGC 4881 (guľovitá žiara v ľavom hornom rohu) leží na okraji kopy galaxií s názvom Coma

Tento tradičný portrét vylíčil eliptické galaxie ako galaxie, v ktorých sa po počiatočnej explózii skončil proces tvorenia hviezd a ktoré svietia len svojimi starnúcimi hviezdami. Nepredpokladala sa žiadna významná evolúcia.

Nedávne pozorovania objavili vo vnútri niekoľkých eliptických galaxií popri iných štruktúrach mladé modré hviezdokopy, čo sa dá vysvetliť zlučovaním galaxií. Podľa novej predstavy (stále celkom pokusnej) je eliptická galaxia výsledkom dlhého procesu, pri ktorom sa niekoľko menších galaxií ľubovoľného typu zrazilo a zlúčilo do jednej väčšej.

Tento proces zlučovania môže v niektorých prípadoch pokračovať až do súčasnosti a nie je limitovaný len na gigantické eliptické galaxie. Napríklad naša vlastná Mliečna cesta práve teraz „trávi“ niekoľko malých galaxií.