Elongácia

rozlišovacia stránka

Elongácia môže byť:

  • všeobecne:
    • predĺženie
    • vzdialenosť
  • v astronómii: uhol medzi Slnkom a planétou pri pozorovaní zo Zeme, pozri elongácia (astronómia)
  • v biochémii: proces predlžovania biologickej makromolekuly (DNA, bielkoviny), pozri elongácia (biochémia)
  • vo fyzike: výchylka z rovnovážnej polohy
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.