Emancipácia

rozlišovacia stránka

Emancipácia môže byť:

  • oslobodenie (sa) z bezprávnej, ponižujúcej spoločenskej závislosti; osamostatnenie sa; zrovnoprávnenie, pozri emancipácia (oslobodenie sa)
  • v práve aj:
    • skrátene emancipácia dieťaťa (vzdanie alebo zrieknutie sa vzájomných práv a povinností týkajúcich sa starostlivosti o, opatrovania a zárobku dieťaťa)
    • v rímskom práve: uvoľnenie podriadenej osoby (dieťaťa) z moci hlavy rodiny (otca), pozri emancipácia (rímske právo)
  • v cirkvi: pozri emancipácia (cirkev)
  • v ekológii: istý stupeň nezávislosti organizmu od prostredia ako dôsledok evolúcie regulačných mechanizmov, pozri emancipácia (ekológia)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.