Emil Helienek (* 26. september 1955, Čadca) je vysokoškolský pedagóg, ekonóm.

Emil Helienek
vysokoškolský pedagóg, ekonóm
Narodenie26. september 1955 (68 rokov)
Čadca

Životopis upraviť

V roku 1974 ukončil Strednú hotelovú školu v Piešťanoch, 1979 Vysokú školu národohospodársku, Obchodnú fak. vo Varne (Bulharsko), 1980-1984 Interná vedecká ašpirantúra na VSN vo Varne, úspešne obhájená pred Najvyšsou atestačnou komisiou na Ekonomickej univerzite v Sofii (Bulharsko), 1987 Masarykova univerzita v Brne, 1993 Nottinghamská Trent Univerzita, titul MBA (Veľká Británia). Pracoval v riadiacich funkciách vo vysokoškolskom sektore, vrátane riaditeľa Domu Zahraničných Stykov Ministerstva školstva SR. Od roku 1992 pôsobil na Nottinghamskej Trent University (Veľká Británia) ako vysokoškolský pedagóg a neskôr ako garant vybraných medzinárodných študijných programov. Počas akademickej kariéry vo Veľkej Británii prednášal na mnohých univerzitách v Európe a vo svete. Na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici pôsobí vo funkcii prorektora UMB pre medzinárodnú kooperáciu od 2. marca 2006, pričom na Ekonomickej fakulte UMB pôsobil v roku 1979-1990.

Literatúra upraviť

  • UMB Banská Bystrica

Externé odkazy upraviť