Masarykova univerzita

Masarykova univerzita (lat. Universitas Masarykiana Brunensis) je česká verejná vysoká škola univerzitného typu, ktorá bola založená v roku 1919. Skladá sa z desiatich fakúlt a sídli v Brne.

Masarykova univerzita
Kounics palace in Brno 2010.jpg
Budova rektorátu Masarykovej univerzity,
Kounicov palác na Žerotínovom námestí

LogoMUNI-2018.png
Logo Masarykovej univerzity
Iné názvy
Pôvodný názovMasarykova universita (1919 – 1960)
Universita Jana Evangelisty Purkyně v Brně (1960 – 1990)
Latinský názovUniversitas Masarykiana Brunensis
Základné informácie
SkratkaMU
Typverejná
Rok založenia1919
Vedenie
Rektorprof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
Štatistické údaje
Počet fakúlt10
Počet zamestnancov5 267
Počet študentov38 166 (z toho 7 100 zahraničných)
Rozpočet12 mld. Kč
KampusUniverzitný kampus Bohunice
Ďalšie informácie
Školské farby     modrá
     bielá
Kontaktné údaje
MiestoBrno, Česko
AdresaŽerotínovo nám. 617/9
601 77 Brno
Telefón+420 549 49 1111
Oficiálny webwww.muni.cz
Oficiálny e-mailinfo@muni.cz

Podľa počtu študentov v akreditovaných študijných programoch ide o druhú najväčšiu vysokú školu v Česku. Zároveň má najvyšší počet prihlášok od slovenských študentov spomedzi vysokých škôl v Česku.[1]

Súčasným rektorom od 1. septembra 2019 je prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. Predtým bol rektorom dve volebné obdobia doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.

HistóriaUpraviť

O vznik Masarykovej univerzity sa zaslúžil najmä Tomáš Garrigue Masaryk, profesor Karlovej univerzity a neskorší prvý prezident Česko-Slovenska. V rámci svojej vedeckej a politickej činnosti venoval pozornosť rozvoji česko-slovenských vysokých škôl a už od osemdesiatych rokov 19. storočia zdôrazňoval potrebu širokej konkurencie vo vedeckej práci. V tejto súvislosti poukazoval na to, že vtedajšia jediná česká univerzita k svojmu rozvoju potrebuje konkurentku. Zriadenie druhej českej univerzity bolo dlhé roky jednou z jeho politických priorít a mal v tejto otázke podporu rady profesorov, študentov i širokej verejnosti.

Najväčším problémom sa ukázala voľba miesta pre túto univerzitu. Napriek tomu, že všeobecne prevládal názor, že by mala byť založená v Brne, proti boli najmä brnianski Nemci, ktorí Brno politicky úplne ovládali a báli sa oslabenia svojho vplyvu. To bolo dokonca zdrojom nacionálnych konfliktov, ktoré vyvrcholili tragickými pouličnými zrážkami v roku 1905 pri príležitosti tzv. Volkstagu.

Až koniec vojny a rozpad Rakúska-Uhorska priniesol priaznivejšie podmienky pre založenie novej univerzity. Zriadená bola zákonom číslo 50 Sb. zo dna 28. januára 1919 a v dobe svojho vzniku mala štyri fakulty (právnicku, lekársku, prírodovedeckú a filozofickú). Napriek tomu, že zákon predpokladal výstavbu univerzitného areálu do roku 1930, podarilo sa realizovať iba budovu právnickej fakulty.

Nacistická okupácia spôsobila univerzite ťažké materiálne i ľudské straty (napríklad z prírodovedeckej fakulty bola popravená alebo umučená štvrtina profesorského zboru). Ďalší neblahé zásahy nasledovali zo strany komunistickej moci po roku 1948. Najrozsiahlejšie čistky prebehli na právnickej fakulte, ktorú muselo opustiť 46 % študentov; v roku 1950 bola zrušená úplne. V rokoch 1960 – 1990 niesla univerzita z politických dôvodov meno Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Roku 1946 bola zriadená pedagogická fakulta, ktorá však medzi rokmi 1953 a 1964 stála mimo zväzok univerzity.

Obnovenie slobodných pomerov po novembri 1989 umožnilo univerzite ďalší rozvoj. Boli založené štyri nové fakulty, a to ekonomicko-správna (1990), informatiky (1994), sociálnych štúdií (1998), športových štúdií (2002).

Za vlastný informačný systém bola univerzite udelená v roku 2005 európska cena EUNIS Elite Award. Medzinárodná spolupráca je realizovaná mimo iného v rámci Compostela Group of Universities a Utrecht Network.

V roku 2010 sa otvoril Univerzitný kampus Bohunice v brnianskych Bohuniciach, ktorý na rozlohe 42 hektárov poskytol nové priestory pre lekársku, prírodovedeckú a fakultu špotových štúdii. Nachádza sa v bezprostrednej blízkosti Fakultnej nemocnice Bohunice.

V decembri 2017 univerzita predstavila nový vizuálny štýl, spracovaný agentúrou Studio Najbrt. Predošlé logo bolo používané od roku 1990.[2]

Ďalšie názvyUpraviť

Masarykova univerzita vznikla v roku 1919 pod názvom Masarykova universita so sídlom v Brne, zákonom č. 50/1919 Z. z.[3] V roku 1960 došlo k redukcii počtu jej fakúlt na tri a premenovaniu na Universita Jana Evangelisty Purkyně v Brně, vládnym nariadením č. 120/1960 Zb.[4] K pôvodnému názvu sa univerzita vrátila od roku 1990 ako Masarykova univerzita, pretože novou kodifikáciou češtiny v sedemdesiatych rokoch zmizla možnosť používania dubletov univerzita, universita.

V období rokov 1998 – 2005 bola univerzita vedená ako Masarykova univerzita v Brně, podľa prílohy zákona o vysokých školách.[5] V roku 2006 sa sídelné mesto, mylne uvádzané v názve, opäť vypustilo.[6][7][8] V súčasnosti je tak Masarykova univerzita podľa prílohy zákona o vysokých školách zo všetkých verejných a štátnych vysokých škôl v Česku jedinou, ktorá pri svojom názve neuvádza svoje sídlo.[9]

FakultyUpraviť

ReferencieUpraviť

  1. HORÁKOVÁ, Jarmila. Do Česka chodia tí najlepší študenti zo Slovenska [online]. Bratislava: Denník SME, 28.2.2012, [cit. 2012-03-09]. Dostupné online.
  2. FOJTŮ, Martina. Masarykova univerzita mění logo. Dodá ho Studio Najbrt [online]. Masarykova univerzita, 2017-12-08, [cit. 2017-12-20]. Dostupné online.
  3. Zákon ze dne 28. ledna 1919, čís. 50 Sb. z. a nař., kterým se zřizuje druhá česká universita.
  4. Nariadenie vlády č. 120/1960 Zb., vládne nariadenie o zmenách v organizácii vysokých škôl.
  5. Masarykova univerzita se vrací ke svému původnímu názvu. online.muni.cz, 2006-01-05. Dostupné online [cit. 2014-07-11]. ISSN 1801-0814.
  6. Čl. I. bod 62 zákona č. 552/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách Dostupné online
  7. FRÁNEK, Tomáš. Masarykova univerzita nemá v názvu Brno. Aktualne.cz, 2006-01-05. Dostupné online [cit. 2014-07-11].
  8. HORÁK, Ondřej. Změnil se název naší univerzity?. veda.muni.cz, 2006-02-22. Dostupné online [cit. 2014-07-11]. ISSN 1805-9759.
  9. Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách – text se zapracovanými novelami [online]. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, [cit. 2015-03-29]. Dostupné online.

Externé odkazyUpraviť