Emisná banka

rozlišovacia stránka

Emisná banka môže byť:

  • banka s monopolným oprávnením vydávať (emitovať) bankovky, dnes spravidla centrálna banka; synonymum: ceduľová banka, pozri emisná banka (bankovky)
  • banka vydávajúca cenný papier alebo organizujúca umiestnenie a predaj novo vydaného cenného papiera, pozri emisná banka (cenný papier)


Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.