Emmanuel Levinas (* 12. január 1906, Kaunas, Litva – † 25. december 1995, Paríž, Francúzsko) bol francúzsko-židovský filozof.

Emmanuel Levinas
francúzsky filozof
francúzsky filozof
Narodenie12. január 1906
Kaunas, Litva
Úmrtie25. december 1995 (89 rokov)
Paríž, Francúzsko
Odkazy
CommonsSpolupracuj na Commons Emmanuel Lévinas

Významnou mierou prispel k rozšíreniu nemeckej fenomenológie (Edmund Husserl, Martin Heidegger) vo Francúzsku. Levinas odmietal chápať skutočnosť ako systematickú súvislosť, ako totalitu (ako je to najmä u Hegela). Na rozdiel od Kierkegaardovej kritiky Hegela však Levinas proti systému nestaval subjekt, ale to, čo je Iné (fr. Autre). Iné sa stáva zreteľným v Druhom (fr. Autrui). Vzťah Ja k Druhému je základom etiky: Absolútna etická kompetencia druhého vyplýva z jednoty transcendencie, času a inakosti druhého, t. j. poukazuje ako stopa na nikdy netematizovateľné mimo tváre druhého. Levinas svoju filozofiu označoval ako metafyziku.

Existencia stojí nad bytím; prvotnými danosťami sú oddelenosť a osamotenosť ľudského personálneho subjektu. Interpersonálny vzťah je vzťah dvoch personálnych jednotiek, ktoré sú samy osebe úplne postačiteľné. Takýto vzťah je možný len vďaka účastenstvu nekonečna, ktoré pôsobí za každým bytím človeka a kozmu a v ktorom je každý človek postavený mimo akéhokoľvek ontologického systému. Božské nekonečno zasahuje každú celistvosť a systém, je transsystémové a transtotalitné obklopujúcno i toho najväčšieho možného systému. Najvlastnejšou bytostnou potrebou človeka je potreba bytia, ktoré je radikálne iné. Mojím najvlastnejším bytím je ten, kto je pre mňa absolútne iný, t. j. Boh.

Bibliografia upraviť

 • Théorie de l’intuition dans la phénoménologie de Husserl, Vrin, 1930
 • De l’existence à l’existant, Vrin, 1947
 • En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger, Vrin, 1949
 • Totalité et infini. Essai sur l’extériorité, Martinus Nijhoff, 1961
 • Difficile liberté. Essais sur le judaïsme, Albin Michel, 1963
 • Quatre lectures talmudiques, Les éditions de Minuit, 1968
 • Humanisme de l’autre homme, Fata Morgana, 1972
 • Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, Martinus Nijhoff, 1974
 • Sur Maurice Blanchot, Fata Morgana, 1975
 • Jean Wahl et Gabriel Marcel, Beauchesne, 1976
 • Noms propres, Fata Morgana, 1976
 • Du sacré au saint, Les éditions de Minuit, 1977
 • Le temps et l’autre, Fata Morgana, 1979
 • De Dieu qui vient à l’idée, Vrin, 1982
 • L’au-delà du verset, Les éditions de Minuit, 1982
 • Éthique et Infini. Dialogues avec Philippe Nemo, Arthème Fayard, 1982
 • De l’évasion, Fata Morgana, 1982, slovensky O úniku. In Filozofia 2006, roč. 61, č. 8, s. 672-684.
 • Transcendance et intelligibilité, Labor et fides, 1984
 • Hors-sujet, Fata Morgana, 1987
 • À l’heure des nations, Les éditions de Minuit, 1988
 • De l’oblitération (entretien avec F. Armengaud), Éditions de la Différence, 1990
 • Entre nous. Essais sur le penser-à-l’autre, Grasset, 1991
 • Dieu, la mort et le temps, Grasset, 1993
 • Les imprévus de l’histoire, Fata Morgana, 1994
 • L’intrigue de l’infini, Flammarion, 1994
 • Liberté et commandement, Fata Morgana, 1994
 • Altérité et transcendance, Fata Morgana, 1995
 • Nouvelles lectures talmudiques, Les éditions de Minuit, 1996
 • Quelques réflexions sur la philosophie de l’hitlérisme, Payot et Rivages, 1997
 • Éthique comme philosophie première, Rivages poche/Petite Bibliothèque, 1998
 • Positivité et transcendance, PUF, 2000
 • Paul Celan. De l’être à l’autre, Fata Morgana, 2003

Externé odkazy upraviť

 • The Levinas Online Bibliography (Prof. dr. Joachim Duyndam, editor-in-chief), <http://www.levinas.nl> Hosted by the University of Humanistics, Utrecht, the Netherlands.
 • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.