Totalita

rozlišovacia stránka

Totalita môže byť:

  • celok, súhrn elementov a procesov z hľadiska ich vzájomnej súvislosti, celostnosť, jednotnosť, celistvosť, jednoliatosť
  • vo filozofii: univerzálna súvislosť všetkých vecí a javov v prírode a spoločnosti resp. rôzne iné definície, pozri totalita (filozofia)
  • v astronómii: čas úplného zatmenia Slnka alebo Mesiaca, pozri totalita (astronómia)
  • v politike: režim štátu (v širšom zmysle aj politickej strany a pod.) založený na totálnom presadzovaní štátnej (a pod.) ideológie/moci vo všetkých oblastiach, často aj násilnými a bezprávnymi metódami, pozri pod totalitarizmus
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.