Enkláva (občianske právo)

pozemok, ku ktorému nie je prístup verejnou ani vlastnou cestou, len cez iný (cudzí) pozemok

Enkláva v občianskom práve označuje pozemok, ku ktorému niet prístupu verejnou ani vlastnou cestou, ale iba cez iný, cudzí pozemok.