Enterobacteriales

(Presmerované z Enterobacteriaceae)

Enterobaktérie[1] (lat. Enterobacterales, staršie: Enterobacteriales) je rad baktérií z taxónu gama-proteobaktérie (Gammaproteobacteria).

Do roku 2016 zahŕňal jedinú čeľaď Enterobacteriaceae (v širšom zmysle), od roku 2016 je rozdelený na viacero čeľadí, z ktorých len jedna sa volá Enterobacteriaceae (v užšom zmysle).[2]

Charakteristika upraviť

Rad zahŕňa gramnegatívne, chemoorganotrofné, fakultatívne anaeróbne baktérie nachádzajúce sa vo vzduchu, vo vode a v pôde. Rozšírené sú v telách živočíchov od bezstavovcov až po človeka Ich rozšírenie je kozmopolitné. Tieto baktérie netvoria spóry, len puzdrá. Puzdrá majú polysacharidový základ, chránia bunku pred faktormi vonkajšieho prostredia, napríklad slnečným žiarením a dezinfekčnými prostriedkami. Kolónie niektorých neopuzdrených mikroorganizmov môžu získať opuzdrenie genetickým procesom transdukcie, takto obalom chránené bakteriálne organizmy sú virulentnejšie. Majú tvar paličiek širokých 0,1 až 1,5 µm. Bunkový pohyb sa uskutočňuje pomocou bičíkov (peritrichne usporiadaných), rad však zahŕňa aj nepohyblivé baktérie, bez bičíkov.

Známe sú ich biochemické, genetické, morfologické vlastnosti a máme informácie o ich kultivácii na základe vlastností, ktoré vykazujú k povahe kultivačného média. Do radu enterobaktérie patria podmienene patogénne, patogénne a komenzálne rody.

Systematika upraviť

Do radu enterobaktérie (Enterobacterales) sa zaraďujú tieto rody (stav okolo roku 2007):

Iné projekty upraviť

Zdroje upraviť

  1. [1]
  2. Mobolaji Adeolu, Seema Alnajar, Sohail Naushad, Radhey S. Gupta. Genome-based phylogeny and taxonomy of the ‘Enterobacteriales’: proposal for Enterobacterales ord. nov. divided into the families Enterobacteriaceae, Erwiniaceae fam. nov., Pectobacteriaceae fam. nov., Yersiniaceae fam. nov., Hafniaceae fam. nov., Morganellaceae fam. nov., and Budviciaceae fam. nov. In: International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology Volume 66, Issue 12. 2016