Salmonela

(Presmerované z Salmonella)

Salmonela (lat. Salmonella) je rod baktérií z čeľade Enterobacteriaceae.

Salmonela
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Salmonella
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Sú to gramnegatívne, fakultatívne anaeróbne tyčinkovité baktérie.

Systematika upraviť

Podľa Ewing 1963[1]:
rod salmonela (Salmonella):

Podľa Kauffmanna 1960 a 1966 sa rod salmonela delí na veľa druhov (jednému sérovaru zodpovedá jeden druh) a tieto druhy sú zoskupené do 4 podrodov (I až IV).[1] Neskôr bolo toto delenie rozšírené o dva podrody, tretí podrod bol rozdelený na dva a alternatívne sa namiesto podrodov hovorilo o (číslovaných) poddruhoch[2][3]:
rod salmonela (Salmonella):

 • podrod I/poddruh I (zodpovedá neskoršiemu poddruhu Salmonella enterica subsp. enterica)
 • podrod II/poddruh II (zodpovedá neskoršiemu poddruhu Salmonella enterica subsp. salamae)
 • podrod IIIa/poddruh IIIa (zodpovedá neskoršiemu poddruhu Salmonella enterica subsp. arizonae)
 • podrod IIIb/poddruh IIIb (zodpovedá neskoršiemu poddruhu Salmonella enterica subsp. diarizonae)
 • podrod IV/poddruh IV (zodpovedá neskoršiemu poddruhu Salmonella enterica subsp. houtenae)
 • podrod V/poddruh V (zodpovedá neskoršiemu druhu Salmonella bongori)
 • podrod VI/poddruh VI (zodpovedá neskoršiemu poddruhu Salmonella enterica subsp. indica).

Podľa Le Minor et al. 1970[1]:
rod salmonela (Salmonella):

Podľa Skerman et al. 1980[1]:
rod salmonela (Salmonella):

Podľa časti bakteriológov koncom 20. storočia[4][5]:
rod salmonela (Salmonella):

Podľa Le Minor - Popoff 1987[1][6]:
rod salmonela (Salmonella):

 • Salmonella enterica (vrátane: Salmonella choleraesuis) - t.j. rod salmonela pozostáva len z jedného druhu
  • poddruh Salmonella enterica subsp. arizonae/poddruh IIIa
  • poddruh Salmonella enterica subsp. bongori/poddruh V
  • poddruh Salmonella enterica subsp. diarizonae/poddruh IIIb
  • poddruh Salmonella enterica subsp. enterica/poddruh I (vrátane: Salmonella enteritidis, Salmonella paratyphi, Salmonella typhi a Salmonella typhimurium)
  • poddruh Salmonella enterica subsp. houtenae/poddruh IV
  • poddruh Salmonella enterica subsp. indica /poddruh VI
  • poddruh Salmonella enterica subsp. salamae/poddruh II

Podľa Tindall et al. 2005/IUMS 2002[4], detto podľa NCBI (stav 2021)[7]:
rod salmonela (Salmonella):

 • viacero potenciálnych druhov incertae sedis
 • Salmonella bongori (homotypické synonymá: Salmonella enterica subsp. bongori a Salmonella choleraesuis subsp. bongori)
 • Salmonella enterica (vrátane: Salmonella choleraesuis)
  • poddruh Salmonella enterica subsp. arizonae (homotypické synonymá: Salmonella arizonae a Salmonella choleraesuis subsp. arizonae)
  • poddruh Salmonella enterica subsp. diarizonae (homotypické synonymum: Salmonella choleraesuis subsp. diarizonae)
  • poddruh Salmonella enterica subsp. enterica (vrátane: Salmonella choleraesuis subsp. choeraesuis, Salmonella enteritidis, Salmonella paratyphi, Salmonella typhi a Salmonella typhimurium).
  • poddruh Salmonella enterica subsp. houtenae (homotypické synonymum: Salmonella choleraesuis subsp. houtenae)
  • poddruh Salmonella enterica subsp. indica (homotypické synonymum: Salmonella choleraesuis subsp. indica)
  • poddruh Salmonella enterica subsp. salamae (homotypické synonymum: Salmonella choleraesuis subsp. salamae)

Podľa GTDB 2021[8]:
Rod salmonela (Salmonella):

V roku 2004 bol publikovaný druh Salmonella subterranea. O tomto druhu však najneskôr v roku 2010 už bol známe, že do rodu salmonela nepatrí a v roku 2016 bol nakoniec preradený do rodu Atlantibacter a teraz sa teda volá Atlantibacter subterranea.[9]

V praxi je v súčasnosti rozšírené delenie rodu salmonela (priamo) na sérovary (sérotypy), ktoré sa označuje ako Kauffmannova-Whiteova schéma; ide o aktualizáciu vyššie spomínaného systému Kauffmanna zo 60. rokov. V roku 2003 bolo podľa tejto schémy známych 2500 sérovarov salmonel. Typickými príkladmi sú sérovary Typhi, Typhimurium, Enteritidis, atď., ale mnohé sérovary nemajú slovné meno, len značku (napr. sérovar 51:z4,z23:-).[5][2]

Prevencia upraviť

Pri prevencii salmonelózy je veľmi dôležitá najmä hygiena a tepelná úprava potravín.[10]

Odporúčané prehriatie potravín:

 • mäso aj plnky ohriať na vnútornú teplotu najmenej 70 °C minimálne po dobu 15 minút
 • vajcia prevrieť minimálne 7 minút[10]

Zdroje upraviť

 1. a b c d e LE MINOR, POPOFF: Designation of Salmonella enterica sp. nov., norn. rev., as the Type and Only Species of the Genus Salmonella. In: INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC BACTERIOLOGY, Oct. 1987 [1][nefunkčný odkaz]
 2. a b Grimont, Patrick. "Antigenic formulae of the Salmonella serovars, 9th edition". WHO Collaborating Centre for Reference and Research on Salmonella [2]
 3. Yi-Wei Tang; SAILS, Andrew. Molecular Medical Microbiology. [s.l.] : Academic Press, 2014. 2216 s. Dostupné online. ISBN 978-0-12-397763-2. S. 1276.
 4. a b EUZÉBY, J.P.. List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature - Genus Salmonella [online]. [Cit. 2011-08-29]. Dostupné online. Archivované 2011-11-08 z originálu. (anglicky)
 5. a b Salmonella. In: Lexikón lekárskej bakteriológie 2013, S. 122-123
 6. BEDNÁŘ, Marek; SOUČEK, Andrej; VÁVRA, Jiří. Lekařská speciální mikrobiologie a parazitologie. Praha : Triton, 1994. ISBN 80-901521-4-7. Kapitola rod Salmonella, s. 90. (česky)
 7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=590
 8. https://gtdb.ecogenomic.org/
 9. https://lpsn.dsmz.de/species/salmonella-subterranea
 10. a b Salmonelóza? Vážne ochorenie, za ktorým stoja nebezpečné baktérie [online]. Bratislava: Centrum vedecko-technických informácií SR, 2016-10-19, [cit. 2024-01-06]. Dostupné online.