Epitókia je špeciálny variant architómie (čo je druh fisipárie) u niektorých morských mnohoštetinavcov (Polychaeta).

Spočíva v tom, že nepohlavný jedinec oddeľuje na konci tela postupne reťaz článkov s pohlavnými orgánmi – epitokná časť. Tieto po oddelení voľne plávajú na morskej hladine, kde dochádza k výmene spermií. Epitókna časť má iba rozmnožovaciu funkciu, nevyvíja sa v samostatné indivíduum. Vývin a oddeľovanie epitokných častí je závislý od najvyššieho prílivu, ktorý nastáva pri splne Mesiaca v určitom ročnom období. Podobným procesom – „postupnou epitókiou“ sa rozmnožujú aj pásomnice (Cestodes). Vytvárajú nepravé články (proglotidy), ktoré zostávajú spojené s hlavičkou (scolex), až kým pohlavne dozrejú. Potom sa oddeľujú a slúžia na rozmnožovanie.

Externé odkazyUpraviť

Radovan Malina: Všeobecná zoológia – zdroj, z ktorého (pôvodne) čerpal tento článok.