Pásomnice (Cestodes)

Pásomnice alebo pásomnicovce alebo skôr neformálne cestódy (lat. Cestodes) sú trieda ploskavcov. Majú pretiahnuté až veľmi dlhé telo uhrovitého tvaru, ktoré je s výnimkou nepočetnej skupiny Cestodaria tvorené hlavičkou (scolex), krčkom a nepravými článkami (proglotidmi). Pri krčku sú proglotidy najmladšie, smerom dozadu dorastajú a zväčšujú sa. Na konci tela sa oddeľujú – tieto sú už plné zrelých vajíčok. Tento proces sčasti pripomína strobiláciu a sčasti epitókiu. Pásomnice sú extrémne špecializované endoparazity, prejavuje sa to výraznou regresiou (zjednodušená nervová sústava, redukcia receptorov i celej tráviacej sústavy), ako i zložitými vývinovými cyklami. Sú to hermafrodity s výnimkou rodu Dioecocestus (dva druhy parazitujú v potápkach Podiceps). Poznáme asi 1 500 druhov pásomníc, delia sa na 2 podtriedy.

Pásomnice

Scolex pásomnice dlhočlánkovej.
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Cestodes
Synonymá
pásomnicovce
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Systematika upraviť

  • trieda: pásomnice/pásomnicovce (Cestodes)

Externé odkazy upraviť