Etiketa ( z francúzskeho slova étiquette, lístok, štítok) môže znamenať:

  • lístok s označením obsahu
  • pravidlá slušného správania

Etiketa pôvodne znamená lístok alebo štítok s nejakou informáciou, napríklad etiketa na fľaštičke s liekmi popisujúca obsah. Tak isto sa označovali aj lístky s menami, ktorými sa na francúzskom dvore určovalo miesto pri stole, kam si má hosť sadnúť. Tento význam sa neskôr rozšíril na pravidlá slušnosti a dobrého spoločenského správania vôbec. Aj v tomto rozšírenom význame však etiketa znamená pravidlá skôr zdvorilosti, pričom ich porušenie spoločnosť síce odmieta, no netrestá a vlastne ani neodsudzuje. Kto porušil etiketu, je nevychovaný a nezdvorilý, to však neznamená, že je mravne zlý.