Eucharistia (rané kresťanstvo)

Eucharistia (gr. eucharisteiá = vďakyvzdanie) je najpodstatnejšia časť kresťanských bohoslužieb. Spočíva v požívaní sviatostných živlov (chleba a vína, chápaných ako Telo a Krv obetovaného Syna Božieho (teofagia). Je spojená so vzdávaním vďaky Bohu za to, že zoslal Svojho Syna, aby sa vydal na smrť ako obeť za odčinenie hriechov spáchaných ľuďmi.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.