Teofagia starogr. Theofagia (ujedanie si boha) je náboženský obrad, pri ktorom si veriaci zajedajú to, čo považujú za telo svojho boha, v domnení, že sa mu tým priblížia, zjednotia sa s ním alebo s ním splynú. V Dionýzovom kulte to bolo mäso zaživa roztrhaného srnčaťa, v kresťanstve - dodnes - chlieb a víno (pozri eucharistia).

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.