Európsky deň jazykov

Za Európsky deň jazykov (angl. European Day of Languages) je vyhlásený 26. september.

Vznik upraviť

Jeho korene siahajú do roku 2001, ktorý bol Európskym rokom jazykov (European Year of Languages, skrátene EYL). Organizátormi EYL boli Rada Európy a Európska únia a zapojilo sa doň 45 krajín. Svojimi aktivitami poukázal na jazykovú rozmanitosť v Európe a vyjadril podporu jazykovému vzdelávaniu.

Hodnotenie EYL bolo uverejnené v správe Final Evaluation of the European Year of Languages 2001 vydanej v máji 2002.[1]

Úspech projektu Európsky rok jazykov a záujem národných spoluorganizátorov prispeli k tomu, že Rada Európy sa rozhodla vytvoriť každoročnú tradíciu a vyhlásila 26. september za Európsky deň jazykov. Takisto bolo vytvorené oficiálne logo, slogany a internetová stránka.

Ciele upraviť

Všeobecnými cieľmi Európskeho dňa jazykov sú:

  • Upozorniť verejnosť na dôležitosť štúdia jazykov, zvyšovanie mnohojazyčnosti a medzikultúrneho porozumenia.
  • Podpora jazykovej a kultúrnej rozmanitosti Európy.
  • Podpora celoživotného jazykového vzdelávania v školách i mimo škôl.

Kalendár udalostí organizovaných pri príležitosti Európskeho dňa jazykov je k dispozícii na oficiálnej stránke Európskeho dňa jazykov.

Zapojené jazyky upraviť

Podľa deklarovaných cieľov je Európsky deň jazykov zameraný na všetkých obyvateľov a jazyky Európy.[2] Ešte v roku 2011 boli oficiálne internetové stránky preložené len do angličtiny a francúzštiny, v roku 2013 sú už mnohojazyčné. Niektoré materiály, ktoré sú na nich umiestnené, sú dostupné aj v jazykoch, v ktorých nie je dostupná samotná stránka, napríklad v esperante.[3] Organizácie a jednotlivci v rámci Európskej únie usporiadavajú rôzne akcie vo všetkých krajinách Európy. Ich prehľad je možné každý rok nájsť na stránke projektu.

Referencie upraviť

Zdroje upraviť

Externé odkazy upraviť