Európsky investičný fond

Európsky investičný fond bol zriadený v roku 1994 na zabezpečovanie financovania rizikového kapitálu pre malé a stredné podniky.

Je finančným orgánom EÚ a jeho väčšinovým akcionárom je EIB. Sídlo má v Luxemburgu. Nepožičiava priamo podnikom a ani neinvestuje priamo do firiem. Pôsobí prostredníctvom bánk a finančných sprostredkovateľov tak, že im poskytuje záruky na krytie pôžičiek poskytovaných malým podnikom.

Fond pôsobí v členských štátoch a v Turecku a v troch štátoch EZVO (Island, Lichtenštajnsko a Nórsko).