Štatistický úrad Európskych spoločenstiev

(Presmerované z Eurostat)

Štatistický úrad Európskej únie, skrátene a hovorovo Eurostat, je hlavný štatistický úrad so sídlom v Luxemburgu.

Je formálne podriadený Komisii. Jeho úlohou je pripravovať štatistické dáta pre potreby EÚ a harmonizovať štatistickú metodiku vo všetkých členských krajinách.

Medzi jeho hlavné úlohy patrí:

  • príprava makroekonomických dát pre Európsku centrálnu banku, podporujúce jej menovú politiku eura
  • pripravovať regionálne dáta v klasifikácii NUTS, podporujúce štrukturálnu politiku EÚ

Termíny a dáta Eurostatu sú vysvetlené v encyklopédii Statistics Explained.

Iné Projekty upraviť

Externé odkazy upraviť