Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblasť

Evanjelická cirkev metodistická, slovenská oblasť je kresťanská protestantská cirkev na Slovensku vyznávajúca metodizmus. Evanjelická cirkev metodistická vznikla zjednotením dvoch cirkví – Evanjelického spoločenstva a Episkopálnej metodistickej cirkvi. V anglicky hovoriacich krajinách sa nazýva zjednotenou denomináciou United Methodist Church (Zjednotená metodistická cirkev), v mnohých európskych krajinách sa nazýva Evanjelická cirkev metodistická. Pri vzniku hnutia, z ktorého táto cirkev vznikla, bol John Wesley, ktorého inšpiroval v Londýne predhovor výkladu Martina Luthera k listu Rimanom. Cirkev vznikla najskôr v Spojených štátoch amerických a následne iných krajinách sveta. Na Slovensku, resp. vo vtedajšom Československu, vznikla v roku 1924.

V roku 2022 cirkev začala proces odčlenenia od materskej Zjednotenej metodistickej cirkvi pre progresívne hodnoty vyznávané najmä americkými duchovnými a predstavenými cirkvi a pričlenenia k novovzniknutej Globálnej metodistickej cirkvi. V tom istom čase má cirkev na Slovensku 7 farností a viac než 3,000 veriacich.[1]

Referencie

upraviť