Evanjelický posol spod Tatier

Evanjelický posol spod Tatier (EPST) je časopis evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Týždenník poskytuje informácie o dianí v cirkvi, podrobnejšie sa zameriava dianím vo všetkých seniorátoch, dištriktoch a podobne.

Pôvodne založený v roku 1910 Jurom Janoškom ako evanjelické periodikum pre stredné a východné Slovensko. Na západnom Slovensku bol od roku 1893 vydávaný evanjelický časopis Stráž na Sione. Od roku 1950, kedy časopis Stráž na Sione zanikol je Evanjelický posol spod Tatier vydávaný ako vnútromisijný časopis pre celé Slovensko. Pôvodne vychádzal ako dvojtýždenník, od roku 1946 ako týždenník.

Externé odkazy

upraviť