Evanjelistár (lat. evangelistarium) je stredoveká liturgická kniha obsahujúca výber textov zo štyroch evanjelií usporiadaných podľa čítania pri omšových obradoch.

Pozri aj upraviť