Evanjeliár (lat. evangeliarium) je v rímskokatolíckej cirkvi slávnostná liturgická kniha obsahujúca výlučne evanjeliá, ktoré sa čítajú pri sv. omši každý deň v každom cykle liturgického roku. Ide o drahú, ozdobnú knihu, ktorá má vo veriacom spoločenstve umocňovať pocit slávnosti a majestátnosti. Vždy na začiatku omše nesie koncelebrujúci kňaz alebo diakon Evanjeliár k oltáru, v pozícii nad hlavou. Pred čítaním z Evanjeliára ho okiadza z troch strán. Ak je kňaz alebo diakon intonačne zdatný, je veľmi žiaduce, aby Evanjelium predniesol spevom. Po skončení Evanjelia sa ešte opakuje alelujový verš.

Evanjeliár z roku 1772, Moskva.

V byzantskom obrade (v gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi) sa rozlišuje medzi aprakosom, ktorý obsahuje len vybrané perikopy, a štvorevanjeliom, ktoré obsahuje úplný a súvislý text všetkých štyroch evanjelií. Text jednotlivých evanjelií je rozdelený na tzv. začala (začiatky), teda perikopy, tak, aby sa text všetkých štyroch evanjelií prečítal za jeden rok.

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Evanjeliár

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.