Evidenčné číslo vozidiel v Poľsku

zoznamový článok projektov Wikimedia

Tabuľka s evidenčným číslom (po poľsky tablica rejestracyjna) je tabuľka, ktorá obsahuje jedinečné číslo (kombinácia písmen a čísiel), umožňujúce identifikáciu každého automobilu.

Príklad tabuľky s evidenčným číslom po a pred 1. májom 2004

Platnosť tabuliek s evidenčným číslom

upraviť

Nové tabuľky s evidenčným číslom boli zavedené spolu s novým územnosprávnym členením Poľska v roku 2000. Priebežne sa nimi nahrádzajú predchádzajúce typy značiek. Všeobecný vzor značky určilo poľské Ministerstvo infraštruktúry 22.07.2002.

Rozlišuje sa osem typov tabuliek s evidenčným číslom:

 • normálne
 • individuálne
 • historické
 • pre elektrické alebo vodíkové vozidlá
 • dočasné
 • dočasné výskumné certifikáty (vydané do 10. júla 2019)
 • profesionálne
 • diplomatické

Spôsob značenia

upraviť
 
Mapa kódov vojvodstiev

Tabuľky s evidenčným číslom, podobne ako na Slovensku, umožňujú jednoznačné určenie pôvodu daného vozidla:

 • prvé písmeno určuje vojvodstvo
 • nasledujúce písmeno určuje okres (powiat)
  • ak nasleduje len jedno písmeno, ide o mestský okres
  • ak nasledujú dve písmená, ide o vidiecky okres

Po písmenách nasledujú kombinácie:

Mestské okresy

upraviť

päťmiestna kombinácia čísiel a písmen u mestských okresov, pričom čísla a písmená sa kombinujú takto:

 • I. kombinácia: 5 čísiel (napr. KR 12345),
 • II. kombinácia: 4 čísla + 1 písmeno (napr. CT 1234A),
 • III. kombinácia: 3 čísla + 2 písmená (napr. SK 123AB),
 • IV. kombinácia: 1 číslo + 1 písmeno + 3 čísla (napr. GD 1A123),
 • V. kombinácia: 1 číslo + 2 písmená + 2 čísla (napr. EL 1AB23).

Vidiecke okresy

upraviť

štvormiestna kombinácia čísiel a písmen, pričom čísla a písmená sa kombinujú takto:

 • I. kombinácia: 1 písmeno + 3 čísla (napr. ERA A123),
 • II. kombinácia: 2 písmená + 2 čísla (napr. ZGR AB12),
 • III. kombinácia: 2 čísla + 2 písemná (napr. CSW 12AB),
 • IV kombinácia: 1 číslo + 1 písmeno + 2 čísla (napr. FNW 1A23),
 • V. kombinácia: 2 čísla + 1 písmeno + 1 číslo (napr. ONY12A3),
 • VI. kombinácia: 1 číslo + 2 písmená + 1 číslo (napr. WGM 1AB2),
 • VII. kombinácia: 1 písmeno + 2 čísla + 1 písmeno (napr. RLE A12B)

päťmiestna kombinácia čísiel a písmen, pričom čísla a písmená sa kombinujú takto:

 • I. kombinácia: 5 čísel (napr. DGL 12345),
 • II. kombinácia: 4 čísla + 1 písmeno (napr. BSU 1234A),
 • III. kombinácia: 3 čísla + 2 písmená (napr. NOL 123AB).
 
Mapa kódov powiatov
Názov vojvodstva
resp. organizácie
Prvé písmená evidenčného čísla Tretie písmeno značiek polície
dolnośląskie D B
kujawsko-pomorskie C N
łódzkie E F
lubelskie L D
lubuskie F E
małopolskie K G
mazowieckie W L
opolskie O J
podkarpackie R K
podlaskie B M
pomorskie G N
śląskie S P
świętokrzyskie> T S
warmińsko-mazurskie N T
wielkopolskie P U
zachodniopomorskie Z W
Armáda ¹ U
jednotky Ministerstva vnútra HB
Úrad ochrany štátu HK
Polícia ² HP
Hraničná stráž HW
(¹) – tretie písmeno T označuje transportné vozidlá; (²) – tretie písmeno označuje vojvodstvo

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Tablice rejestracyjne w Polsce na poľskej Wikipédii.