Evidenčný zväzok

Evidenčný zväzok bol zväzok štátnej bezpečnosti, ktorý bol zavedený na osoby, u ktorých existovali náznaky protištátnej činnosti, ktoré si však vyžadovali dôkladné preverenie. Evidenčné zväzky boli zavádzané ako predbežné opatrenie. Neskôr tento druh zväzku nahradil Pozorovací zväzok.