Experimentálna psychológia

Experimentálna psychológia je skúmanie psychických javov pomocou experimentálnych metód, ktoré sa utvorilo najprv v podobe výskumu elementárnych psychických funkcií - pocitov, vnímania, reakčného času v polovici 19. stor. vo fyziologických laboratóriách.

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.