Psychický jav je prvok, časť, proces psychiky, ktorý je predmetom skúmania v psychológii.

Psychické javy sa z hľadiska kritéria premenlivosti/nepremenlivosti v čase členia na psychické stavy a psychické procesy. Z iného hľadiska sa klasifikujú na poznávacie psychické javy (napr. poznávanie), citové psychické javy (napr. emócie) a snahové psychické javy (napr. vôľa).

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.