Extrémne ultrafialové žiarenie

Extrémne ultrafialové žiarenie (angl. extreme ultraviolet, EUV) je zložka elektromagnetického spektra s vlnovými dĺžkami cca od 10 do 100 nm.