FIFO

rozlišovacia stránka

FIFO môže byť:

 • "first in- first out" (doslova prvé dnu - prvé von):
  • všeobecne: rad, organizovaný spôsobom: kto/čo sa prvé do radu zaradí, bude prvé obslúžené resp. vybrané (pre jednoduchú predstavu napr. rad ľudí pred priehradkou na pošte)
  • v informatike: akýkoľvek postup ukladania do pamäte, pri ktorom sa prvky, ktoré sa uložili najprv, aj ako prvé z pamäte vyberú, pozri first in - first out (informatika)
  • v logistike: stav, kedy tovar, ktorý bol uložený do skladu ako prvý, sa zo skladu ako prvý aj znova vyberie, pozri FIFO (logistika)
  • v účtovníctve: metóda oceňovania, pozri FIFO (účtovníctvo)
  • vo finančníctve: algoritmus párovania burzových obchodov, pričom sa spáruje na danej cene prvá ponuka s prvým dopytom
 • floating input-floating output
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.