Matematický koprocesor

(Presmerované z FPU)

Matematický koprocesor alebo numerický koprocesor, niekedy skrátene iba koprocesor (angl. numeric coprocessor, math coprocessor skr. MCP alebo floating-point unit skr. FPU) je koprocesor určený na vykonávanie operácií s číslami s pohyblivou desatinnou čiarkou. Niektoré typy matematických koprocesorov sú schopné vykonávania aj zložitejších matematických operácií. Matematický koprocesor môže byť implementovaný ako samostatná jednotka alebo môže byť súčasťou CPU.

V minulosti neobsahovali procesory žiadny zabudovaný mechanizmus na spracovanie čísel s pohyblivou desatinnou rádovou čiarkou. Spracovanie týchto čísel bolo realizované externým matematickým koprocesorom alebo bolo emulované mikroprogramom v aritmeticko-logickej jednotke procesora. Vykonávanie operácií s číslami s pohyblivou desatinnou čiarkou emuláciou v ALU je však oveľa pomalšie a navyše zaťažuje hlavný procesor.

Hoci je možné softvérovou emuláciou matematického koprocesora ušetriť výrobné náklady, v súčasných procesoroch pre osobné počítače je matematický koprocesor integrovaný v mikroprocesore. To bolo umožnené vďaka prudkému poklesu výrobných nákladov v posledných rokoch.