Stupeň Fahrenheita

(Presmerované z Fahrenheitova stupnica)

Stupeň Fahrenheita (značka °F) je jednotka teploty pomenovaná po nemeckom fyzikovi Danielovi Gabrielovi Fahrenheitovi (1686-1736). Dnes sa používa hlavne v USA.

     Krajiny, ktoré používajú stupeň Fahrenheita.
     Krajiny, ktoré používajú stupne Fahrenheita a Celsiusa.
     Krajiny, ktoré používajú stupeň Celsiusa.

Vychádza z dvoch základných referenčných bodov:

  • 0 °F je najnižšia teplota, ktorú sa podarilo Fahrenheitovi dosiahnuť (v roku 1724) zmiešaním soli, vody a ľadu,
  • 96 °F je teplota ľudského tela.

Neskôr boli referenčné body upravené na 32 °F pre bod tuhnutia vody a 212 °F bod varu vody. Tieto referenčné body sú od seba vzdialené 180 stupňov, teda jeden stupeň Fahrenheita zodpovedá 5/9 kelvina, resp. stupňa Celzia.

Prepočet na iné stupnice

upraviť
 ,
 ,

kde K je teplota v kelvinoch, F je teplota v stupňoch Farenheita.

 ,
 ,

kde C je teplota v stupňoch Celzia, F je teplota v stupňoch Farenheita.

 ,
 ,

kde R je teplota v stupňoch Réaumúra, F je teplota v stupňoch Farenheita.