Fajjúmske portréty

Fajjúmske portréty sú séria maľovaných portrétov zomretých na drevených doskách (zriedkavo na plátne), upevnených na múmiách, z oázy Fajjúm v Egypte z 1. - 4. stor. po Kr.

Portrét mladej ženy na múmii, 2. storočie, Louvre, Paríž

Išlo teda o pohrebné masky, čiže obrazy mŕtvych z obdobia rímskej nadvlády nad Egyptom. Egypťania pokračovali v svojom zvyku mŕtvych mumifikovať, hoci Rimania dávali prednosť spopolneniu. Pohrebné masky boli maľované technikou pigmentovaného vosku (tzv. enkaustickou technikou).

Zdroj upraviť