Farba tónu je kvalita tónu, ktorá rozlišuje tóny podľa pôvodu ich vzniku, napríklad hudobnými nástrojmi alebo hlasom. Rôzne farby tónov označujeme predovšetkým podľa pôvodu tónov. Rozoznávame tóny fagotu, husiel, klavíra (teda tóny rôznych hudobných nástrojov), tóny mužských, ženských alebo detských hlasov alebo tóny klaksónov automobilov, sirén, píšťal. Okrem toho môžeme bližšie opísať sluchový vnem tónu. Tóny môžu znieť jasne, temne, ostro, drsne, zastrene, duto, plno, zamatovo a pod. Ak znejú dva tóny tej istej hlasitosti a výšky vydávané dvomi rôznymi hudobnými nástrojmi, vnímame medzi nimi rozdiely, hovoríme, že majú rôznu farbu.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.