Fagot

hudobný nástroj

Fagot je hudobný nástroj patriaci do skupiny drevených dychových. Fagot, ako ho poznáme dnes, sa začal používať v období baroka. Fagot sa postupne menil, ale najväčšiu zmenu podstúpil po vynájdení klapkového systému sprvu sa používala Böhmova mechanika, ktorú neskôr nahradila, pre fagot typická, Hecklova mechanika. Fagot má rozsah kontra B (B1)-f21(a1). Rozsah v zátvorkách je možný pre niektoré inštrumenty. Príbuzný nástroj fagotu je kontrafagot, ktorý znie o oktávu nižšie ako klasický fagot. Fagot spolu s kontrafagotom je najlhbší drevený dychový nástroj.

Fagot

V iných jazykoch
tal. Fagotto
nem. Fagott
angl. Bassoon
franc. Basson
špa. Fagot
Klasifikácia
Podľa orchestrálnej
praxe
Drevené dychové nástroje
Tónový rozsah

Drevené dychové nástroje upraviť

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Fagot