Orchester je inštrumentálne teleso, zvyčajne s veľkým počtom hudobníkov so sláčikovou, dychovou a niekedy aj perkusnou sekciou. Slovo orchester je odvodené z názvu pre priestor pred starogréckou scénou, kde bol umiestnený zbor. Orchester sa zväčšoval výrazne počas osemnásteho a devätnásteho storočia, v dvadsiatom storočí sa v zložení zmenil len veľmi málo.

Filharmonický orchester

Menší orchester (okolo štyridsať hudobníkov a menej) sa nazýva komorný orchester.

Orchester s plným obsadením (okolo 100 hudobníkov) zvyčajne voláme symfonický orchester alebo filharmonický orchester, hoci tieto prídavné mená neoznačujú presný počet hudobníkov ani inštrumentálne rozloženie. Aktuálny počet hudobníkov môže kolísať aj v závislosti od predstavenia a veľkosti sály, v ktorej práve hrajú.

Inštrumentácia

upraviť

Typický symfonický orchester pozostáva zo štyroch skupín (sekcií) podobných hudobných nástrojov, vo všeobecnosti idúcich v notovom zápise v tomto poradí:

Hudobné nástroje (a ich minimálny počet) označené hviezdičkou sú považované za „kľúčové“ symfonické nástroje a iba vo výnimočných prípadoch sa nevyskytujú vo väčšine symfonickej literatúry. Ostatné nástroje uvedené vyššie považujeme za „pomocné“ nástroje a používajú sa menej často, ale stále o nich hovoríme ako o „štandardnej“ súčasti symfonického orchestra. Symfonické diela neskorého 19. storočia používajú všetky pomocné nástroje, ako aj veľký počet sláčikov, väčšinou ich plný názov obsahuje spojenie "pre veľký orchester", napríklad dielo Ein Heldenleben od Richarda Straussa.

Významné symfonické orchestre

upraviť

Vo svete:

Na Slovensku:

Iné projekty

upraviť
  •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Orchester
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Orchester