Anglický roh je dychový drevený nástroj patriaci do rodiny hobojov ako jeho altový zástupca. Anglický roh znie o kvintu nižšie, než v notovom zápise, t. j. c1 v notovom zápise by bolo f. Používa sa väčšinou v symfonických orchestroch.

Anglický roh

Stavba a funkcia

upraviť

Anglický roh je dlhší než hoboj, a preto znie o kvintu nižšie. Na rozdiel od hoboja je zakončený hruškovitou ozvučnicou, ktorý mu prepožičiava teplý a jemný zvuk. Hmaty sú podobné hobojovým (taktiež používa Boehmov systém), preto nie je pre hobojistov problém hrať na tento nástroj.

Etymológia

upraviť

Názov anglický roh neznamená, že pochádza z Anglicka. Predchodcom Anglického rohu bol zakrivený barokový oboe da caccia, podobný Anglickému rohu, ktorý bol zahnutý, mal na konci kovový ozvučník, takže pripomínal lesný roh. V nemčine sa mu hovorilo engellisches Horn (anjelský roh) čo vtedy znamenalo aj anglický roh, takže došlo k zámene.

Repertoár

upraviť

Sólového repertoáru pre anglický roh je veľmi málo, lebo mal vždy obľúbené postavenie v symfonickom orchestri na vyjadrenie melanchólie. Azda najznámejším sólom pre anglický roh je v druhej vete Dvořákovej Symfónia č. 9 "Z Nového sveta", Op. 95.

Drevené dychové nástroje

upraviť