Lesný roh je plechový hudobný nástroj. Je predchodcom moderných trubiek. Zvuk sa tvorí v nátrubku a záklopkovom mechanizme. Vyvinul sa z európskych rohov v 17. storočí. Lesný roh sa často používa na vykreslenie zvukov prírody alebo poľovačky v lese.

Lesný roh

V symfonickom orchestri je zvyčajne ladený v F.

Hornista – hudobník hrajúci na lesný roh. Slovo hornista pochádza z anglického slova horn.

Pozri aj upraviť