Dychový nástroj

hudobný nástroj, pri ktorom zvuk vzniká rozochvievaním vzduchového stĺpca

Dychové nástroje tvoria skupinu hudobných nástrojov, pri ktorých zvuk vzniká rozochvievaním vzduchového stĺpca. Výška tónu závisí od parametrov stĺpca, ktoré sa menia napríklad rôznym zakrývaním a odkrývaním dierok na nástroji.

Erke

Delenie dychových nástrojov upraviť

Delenie nástrojov na drevené a plechové pochádza z histórie, dnes sa napr. priečna flauta alebo saxofón vyrábajú z kovu, hoci patria medzi drevené dychové nástroje.

Iné projekty upraviť