Tuba (hudobný nástroj)

Tuba je basový plechový dychový nástroj hudobný nástroj s rozsahom Es2(kontraEs) - a1 (niekedy až c2). Tento nástroj sa objavil v orchestroch v 19. storočí a kvôli jeho mohutnosti sa používal najmä v revolučných skladbách.

tuba

V iných jazykoch
tal. tuba
nem. Tuba
angl. tuba
franc. tuba
špa. tuba
Klasifikácia
Podľa orchestrálnej
praxe
Plechové dychové nástroje
Podľa spôsobu
vzniku tónu
Aerofóny
Tónový rozsah

Príbuzné nástroje

Ladenie a rozsah upraviť

Tuba je zvukovo najhlbší z plechových dychových nástrojov a jeden z najhlbšie znejúcich hudobných nástrojov vôbec - hlbšie znejú len píšťaly niektorých registrov na organe. Ladí sa najčastejšie v základných ladeniach C,B, Es, F alebo ich kombináciách. Jej rozsah je závislý aj od nátrubku a fyzických dispozícií hráča. Je opatrený troma (u majstrovských nástrojov až šiestimi) rotačnými ventilmi alebo piestami. Z nich piaty a šiesty slúžia k dolaďovaniu najhlbších tónov alebo k prelaďovaniu a zmene rozsahu.

Iné projekty upraviť