Fedor (priezvisko)

priezvisko

Fedor je slovenské priezvisko odvodené od mena Fedor. Je rozšírené predovšetkým na východnom Slovensku, najmä v mestách Prešov, Michalovce, Poprad a Košice.

Fedor
Priezvisko muža
Počet na Slovensku1 624
Počet v Česku243
Fedorová
Priezvisko ženy
Počet na Slovensku1 627
Počet v Česku272
 
Pôvodslovenský
Podľa údajov z roku1995 (SR), 2012 (ČR)
Rozšírenie na Slovensku mužské, ženské (www.slovniky.juls.savba.sk)
Mapa rozšírenia v Česku mužské, ženské (KdeJsme.cz)

Známi nositelia

upraviť

Pozri v článku Fedor.