Fenoly alebo arenolyorganické zlúčeniny, ktoré obsahujú hydroxylovú skupinu -OH naviazanú na aromatickom jadre.[1]

Fenol je najjednoduchším predstaviteľom fenolov

Najjednoduchší predstaviteľ tejto skupiny je fenol so sumárnym vzorcom C6H5OH. Väčšina zlúčenín z tejto skupiny má triviálny názov. Substitučný názov je možné vyjadriť pridaním prípony - ol k názvu aromatického uhľovodíka.

Hoci obsahujú -OH skupinu rovnako ako alkoholy, majú podstatne odlišné vlastnosti.

PrípravaUpraviť

Najčastejšie sa fenol pripravuje oxidáciou kuménu (izopropylbenzénu):

 
Oxidáciou kuménu vzniká fenol a acetón

Ďalšie zlúčeninyUpraviť

 
Príklady fenolov

Od fenolu sa odvodzujú aj ďalšie zlúčeniny:

Vlastnosti fenolovUpraviť

Fenoly sú silnejšie kyseliny ako alkoholy, pretože dochádza ku konjugácii voľného elektrónového páru na kyslíku (H+ sa ľahšie odštepuje). Kyslosť sa zvyšuje pridaním skupín s +M a −I efektom (napr. nitroskupiny –NO2).

ReferencieUpraviť

  1. fenoly. In: BÍNA, Jaroslav. Malá encyklopédia chémie. Bratislava : Obzor, 1981. S. 246.