Fenoly sú organické zlúčeniny, ktoré obsahujú -OH skupinu naviazanú na aromatickom jadre.

Najjednoduchší predstaviteľ tejto skupiny je fenol so sumárnym vzorcom C6H5OH. Väčšina zlúčenín z tejto skupiny má triviálny názov. Substitučný názov je možné vyjadriť pridaním prípony - ol k názvu aromatického uhľovodíka.

Hoci obsahujú -OH skupinu rovnako ako alkoholy, majú podstatne odlišné vlastnosti.

PrípravaUpraviť

Najčastejšie sa fenol pripravuje oxidáciou kuménu (izopropylbenzénu):

 
oxidácia

Ďalšie zlúčeninyUpraviť

Od fenolu sa odvodzujú aj ďalšie zlúčeniny:

  • benzén-1,2-diol (pyrokatechol)
  • benzén-1,3-diol (rezorcinol)
  • benzén-1,4-diol (hydrochinón)
 
vzorce
  • o-; m-; p-krezol (metylfenol)
  • kyselina pikrová a jej soli (všetky mimoriadne výbušné)
  • naftoly

Vlastnosti fenolovUpraviť

Fenoly sú silnejšie kyseliny ako alkoholy, pretože dochádza ku konjugácii voľného elektrónového páru na kyslíku (H+ sa ľahšie odštepuje). Kyslosť sa zvyšuje pridaním skupín s +M a −I efektom (napr. –NO2).