Fenomén

rozlišovacia stránka

Fenomén môže byť:

  • (najmä mimoriadny, neobyčajný) jav, úkaz
  • vynikajúci, neobyčajný človek
  • v botanike: komplex výnimočných botanických a ekologických úkazov, ktoré vznikli v hraničnom (extrémnom) prostredí, pozri fenomén (botanika)
  • v medicíne: charakteristický jav, zmyslami pozorovateľný príznak choroby, pozri fenomén (lekárstvo)
  • v urbanistike: prírodný útvar výrazne spolupôsobiaci na štruktúru mesta, pozri fenomén (urbanistika)
  • vo filozofii: pozri fenomén (filozofia)
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.