Ferobór je ferozliatina obsahujúca 12–20 % bóru, max. 3 % kremíka, max. 2 % hliníka, max. 1 % uhlíka.