Ferozliatina

Ferovanád

Ferozliatina je špeciálne surové železo – zliatina s obsahom železa od 4 do 50 %, uhlíkom a jedným alebo viacerými prvkami. Ferozliatiny obvykle nie sú kujné. Vyrábajú sa vo vysokých peciach – tzv. vysokopecné ferozliatiny, alebo v oceliarskych elektrických peciach. Vyrábajú sa v rôznych formách, napríklad vo forme bochníkov, ingotov alebo kusov, v tvaroch získaných kontinuálnym liatím, vo forme granúl, prášku alebo aglomerované.

PoužitieUpraviť

  1. Používajú sa ako prísady (legúry) pri výrobe legovaných ocelí, legovaných liatin a ostatných zliatín vrátane farebných kovov.
  2. Ďalej sa používajú ako odkysličovadlá (redukčné činidlá) a odsírovacie činidlá alebo na podobné účely v hutníctve železa a ocele.
  3. V chemickom priemysle pri výrobe chemikálií.
  4. Niektoré sa vďaka svojim špeciálnym vlastnostiam používajú na špeciálne účely, napríklad ferocér ako zdroj pre výrobu iskier.

ZloženieUpraviť

Jednotlivé prvky ak sú vo ferozliatine prítomné musia dosiahnuť aspoň tieto minimálne podiely:

Výnimkou je meď, ktorej obsah nesmie prevýšiť 10 %.

Rozdelenie podľa zloženiaUpraviť

Ferozliatiny sa delia podľa počtu prvkov prevyšujúcich vyššie uvedené minimálne podiely (prítomnosť uhlíka sa do úvahy neberie) na:

  1. binárne ferozliatiny – sú zliatiny železa s jedným prvkom prekračujúcim uvedený minimálny podiel. Sú to najmä:
  2. ternárne ferozliatiny – sú zliatiny železa s dvoma prvkami prekračujúcimi uvedený minimálny podiel. Sú to najmä:
  3. quaternárne ferozliatiny – sú zliatiny železa s troma s tromi prvkami prekračujúcimi uvedený minimálny podiel. Sú to najmä:

Niektoré ferozliatiny nemusia byť pomenované špecificky podľa obsahu prvkov.

VýrobaUpraviť

Z výrobného hľadiska sa ferozliatiny delia do dvoch skupín:

  • veľkoobjemovo vyrábané ferozliatiny (masové) – vyrábané prevažne v elektrických oblúkových peciach. Patria sem ferochróm, ferosilícium, feromangán a ferosilikomangán. Využívajú sa hlavne pri výrobe ocele (v roku 1994 viac ako 97 % ich produkcie). Na Slovensku je ich výrobcom OFZ, a. s. Istebné.
  • špeciálne ferozliatiny – väčšina ostatných. Ich využitie je rozmanitejšie a význam neustále rastie. V roku 1994 sa z nich využilo pre výrobu ocele len viac ako 20 %, v zlievárňach 18 %, v metalurgii hliníka 37 % a pri výrobe chemikálií 16 %.

V nasledujúcej tabuľke je uvedené odhadované množstvo celosvetovej produkcie ferozliatin v miliónoch ton. [1]

rok 1993 1994 1995 1996 1997
objem výroby (mil. t) 15,7 16,3 17,7 17,9 17,6

Suroviny pre výrobuUpraviť

Suroviny pre výrobu ferozliatin sú:

Nerastné zdroje sú rozdelené nerovnomerne. Ruda obsahujúca chróm (chromit) pochádza z Južnej Afriky a Kazachstanu. Menšie ložiská sa nachádzajú aj v Európe: vo Fínsku, Turecku, Albánsku a Grécku. Rudy s obsahom mangánu sa nachádzajú v Južnej Afrike, na Ukrajine, v Gabone a Austrálii. Menšie ložiská sú v Brazílii, Indii, Mexiku a Mjanmarsku. Rudy s obsahom molybdénu sa nachádzajú v Severnej Amerike, Čile a Číne. Rudy s obsahom nióbu sa nachádzajú v Brazílii.

Externé zdrojeUpraviť

ReferencieUpraviť

  1. The European IPPC Bureau