Tona (značka t) je jednotkou hmotnosti. Tona nie je základnou ani odvodenou jednotkou SI. Je definovaná ako tisícnásobok zo základnej jednotky SI kilogramu (1×103 kg).