Feromón je prchavá chemická látka, ktorá spúšťa prirodzenú reakciu jedinca toho istého biologického druhu. Najčastejšie sú to poplašné feromóny, pohlavné feromóny alebo potravné feromóny, ktoré spúšťajú behaviorálnu alebo fyziologickú reakciu. Pojem feromón zaviedli prvýkrát Peter Karlson a Martin Lüscher .

Výskum upraviť

Výskum feromónov začal pomerne neskoro. Až koncom päťdesiatych rokov dvadsiateho storočia sa po prvýkrát podarilo nemeckému vedeckému tímu chemicky identifikovať feromón. Dnes už je pomerne dobre známe, ako feromóny fungujú a ako ovplyvňujú správanie určitých druhov zvierat. V prvom rade boli používané pri výskume mole a hlodavce.